Pravila tekmovanja

Common Rules

Number of Classes that qualifies for Team Scores: 0

Prosti trening

Število krogov, ki jih je potrebno upoštevati pri kalkulaciji: 1

Uvrstitvena pravila: Najboljši 3 zaporedni krogi

Trening

Število krogov, ki jih je potrebno upoštevati pri kalkulaciji: 2

Uvrstitvena pravila: Najboljši 3 zaporedni krogi

Kvalifikacije

Število krogov, ki jih je potrebno upoštevati pri kalkulaciji: 3

Uvrstitvena pravila: Najbolših N poskusov z velikim številom krogov za najbolši osebni čas

Finale

Število krogov, ki jih je potrebno upoštevati pri kalkulaciji: 2

Uvrstitvena pravila: Število krogov s skupnim časom znotraj razvrščene skupine

Glavni finale

Število krogov, ki jih je potrebno upoštevati pri kalkulaciji: 1

Uvrstitvena pravila: Število krogov s skupnim časom