A-Main
# Voznik Klub / Ekipa Točke
7. Vincent Austin

7